trybuna so�tysa
Czytajcie Sołtysa aby wiedzieć co się we wsi dzieje ...

NEKIELKA

52°24'N 17°23'E
50
UWAGA !
W dniu 18.03.2014 nasza wieś została oznakowana jako
OBSZAR ZABUDOWANY.

Prosimy wszystkich kierowców o przestrzeganie ograniczenia prędkości.
50
W Nekielce zameldowanych jest obecnie 359 osób. (na dzień 23.02.2014) Kod pocztowy: 62-330 - poczta Nekla


Miejscowość powstała w połowie XVIII w. w wyniku osiedlenia się holenderskich mennonitów. W 80 -tych latach XIX w. mieszkały 484 osoby, głównie ewangelicy (392 osoby).Przed przybyciem osadników, obecne tereny były pokryte bagnami. Holendrzy wykorzystując swoją wiedzę, osuszyli teren i założyli osadę. Znajduje się tu zabytkowy kościół ewangelicki z II poł. XIX w.
We wsi znajdują się dwa sklepy spożywcze.

Zobacz STATUT SOŁECTWA NEKIELKA przyjęty Uchwała Nr VI/49/2003Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003r.

W okolicach Nekielki znajdują się miejsca występowania żmiji zygzakowatej (Vipera berus)

Zbiornik wodny, pozostałość po wyrobisku żwiru, powierzchnia ok. 15 ha. Wyrobisko ograniczone jest skarpami o żrónicowanej wysokości, zbiornik docelowo przeznaczony jest do celów rekreacyjnych.

Na terenie wsi znajdują się źródła rzeki Moskawa, stanowiącej prawobrzeżny dopływ Warty. Łączna długość Moskawy wynosi 56,7 km. Ujście rzeki następuje w rejonie wsi Józefowo, około 11km na wschód od Śremu.

mapa wg mapa.szukacz.pl


Kościółek w Nekielce

Pogoda Nekla z serwisu